[Giới thiệu] Tính năng Bang Hội Chiến

Tiên Nhân thân mến!

Tính năng Bang Hội Chiến yêu cầu Tiên Nhân đạt cấp 70 và đã tham gia vào 1 Bang Hội. 

Giao diện Bang Hội ChiếnBang Chiến sẽ mở vào 20:00 đến 20:30 vào các ngày thứ 2, 4, 6 và CN. Khi máy chủ đã ra mắt được 3 ngày, tất cả thành viên Bang Hội đều được tham gia.

Quy cách tham gia Bang Chiến cần phải vượt qua Thành Môn ----> Tiền Điện ----> Lăng Tiêu Điện ----> Thần Long


Bảng xếp hạng Bang Chiến


Thưởng vật phẩm đấu giá Bang Hội Chiến


Phần thưởng đấu giá vật phẩm Bang Hội Chiến chỉ áp dụng cho các thành viên trong Bang Hội đạt thưởng.

Xếp hạng thưởng sát thương Bang Hội ChiếnChúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5