[Giới thiệu] Tính năng Thần Trang

Tiên Nhân thân mến!

Thần Trang được mở khi Tiên Nhân đạt cấp 150, Tiên Nhân chỉ có thể trang bị tối đa 10 loại Thần Trang bao gồm: Vũ khí, Hạng Liên, Hộ Khiên, Hộ Thủ, Quần, Khôi, Giáp, Đai, Nhẫn, Ngoa.


Giao diện thức tĩnh thần trang
Tiên Nhân cần thu thập Thần Trang và nguyên liệu thức tĩnh thông qua tính năng Vòng Quay Đồ Đằng, khi trang bị Thần Trang chỉ số khí huyết sẽ gia tăng theo số lượng thần trang đã trang bị vào nhân vật.
Tiên Nhân có thể thức tỉnh thần trang để gia tăng thêm khí huyết, để thức tỉnh thần trang cần có nguyên liệu thần trang, mỗi loại thần trang cần số lượng khác nhau.

Chú Linh Thần TrangTối đa có thể Chú Linh 10 cấp trên mỗi thần trang, để Chú Linh cần nguyên liệu Thần Trang Chí Linh tại Vòng Quay Đồ Đằng.


Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5